خانه / اخبار / جدول رکوردهای ورودی بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو در بخش نابینایان و کم بینایان اعلام شد.

جدول رکوردهای ورودی بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو در بخش نابینایان و کم بینایان اعلام شد.

حمید شریفیان سر مربی تیم ملی شنای نابینایان و کم بینایان جدول رکورد های ورودی بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را که توسط کمیته جهانی شنا IPC اعلام شده بود را به شرح ذیل ترجمه و در اختیار قرار داد.

جدول مواد و رکورد های ورودی بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰- توکیو

ردیف

عنوان مسابقه کلاس پزشکی حداقل رکورد ورودی*

MQS

حداقل رکورد برای حضور**

MET

۱ ۵۰ متر آزاد S11 ۲۸٫۴۷ ۲۹٫۲۳
S12-13 ۲۵٫۵۵ ۲۶٫۲۵
۲ ۱۰۰ متر آزاد S12 ۵۷٫۹۵ ۱:۰۱٫۳۲
۳ ۴۰۰ متر آزاد S11 ۵:۲۳٫۷۶ ۵:۳۳٫۷۵
S11-13 ۴:۳۴٫۶۱ ۴:۴۸٫۴۰
۴ ۱۰۰ متر کرال پشت S11 ۱:۱۸٫۹۵ ۱:۲۲٫۲۱
S12 ۱:۰۸٫۹۸ ۱:۱۱٫۸۴
S13 ۱:۰۴٫۵۸ ۱:۰۸٫۹۵
۵ ۱۰۰ متر قورباغه S11 ۱:۲۵٫۵۴ ۱:۲۸٫۵۹
S12 ۱:۱۶٫۱۷ ۱:۱۸٫۷۳
S13 ۱:۱۴٫۱۴ ۱:۱۶٫۶۱
۶ ۱۰۰ متر پروانه S11 ۱:۲۰٫۲۲ ۱:۲۵٫۹۸
S12 ۱:۰۳٫۴۱ ۱:۰۸٫۷۴
S13 ۱:۰۰٫۸۴ ۱:۰۳٫۳۳
۷ ۲۰۰ متر مختلط انفرادی S11 ۲:۴۹٫۹۲ ۲:۵۸٫۴۸
S12-13 ۲:۲۱٫۴۹ ۲:۲۴٫۳۸
۸ ۴*۱۰۰ متر آزاد تیمی ۵:۳۰٫۰۰

 

  • بازده زمانی برای کسب ورودی از ۹/۷/۱۳۹۷ لغایت ۱۱/۱۱/۱۳۹۸ (۰۱ October 2018 to 31 January 2020) می باشد .ورزشکاران می بایست در این دوره زمان در یکی از مسابقات رسمی ملی و یا بین المللی که مورد تایید کمیته جهانی شنا IPC می باشد شرکت نموده و رکورد ورودی را به همراه حداقل یک بار کلاسبندی بین المللی را انجام داده باشند.
  • منظور از MQS حداقل رکورد ورودی برای امکان حضور در مسابقات می باشد.
  • منظور از MET این است که ورزشکاری که در ماده دیگری MQS دریافت نموده است به شرطی می تواند در ماده دیگری شرکت کند که حداقل رکورد MET را کسب نموده باشد.
  • حضور ورزشکار و عملکرد ایشان در مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۱۹ در کشور مالزی یکی از اصلی ترین موارد کسب ورودی بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو از نظر کمیته جهانی شنا IPC خواهد بود.

Check Also

فارس قهرمان چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور شنا آقایان شد

به گزارش روابط عمومی انجمن شنای نابینایان و کم بینایان ایران در پایان ۲ روز …